Asociatia Psihologilor din Romania: Avertisment asupra exploziei impactului practicilor nestiintifice in psihologie/psihoterapie si sanatate

Asociația  Psihologilor  din  România  (APR) devine îngrijorată de creșterea alarmantă a așa-zișilor „specialiști” și „terapeuți” fără nici o pregătire profesională în domeniu sau maximum absolvenți de niște cursuri sau așa zise „academii”. Ca paranteză, pregătirea unui psiholog clinician durează ani buni de facultate plus formare. Atenție la cine apelați!

„Asociația  Psihologilor  din  România  (APR)  observă  cu  îngrijorare  o  creștere spectaculoasă a practicilor neștiințifice în domeniu –mai  ales  a influenței pseudoștiinței(demersuri frauduloase care mimează știința)și non-științei(demersuri frauduloase alternative științei)-, cu precădere în domeniul „clinic-psihoterapeutic”, cu impact asupra stării de sănătate a oamenilor. Conform legii, practica profesiei de psiholog (inclusiv psihoterapie) de către persoane care nu au această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal.

Din păcate însă acest lucru nu se urmărește cu atenție, iar practicile problematice sunt  favorizate  de următoarele lucruri: -Utilizarea unor practici neștiințifice: Deși persoana este atestată formal de Colegiul Psihologilor din România (CPR) în specializări recunoscute profesional (de exemplu,psihologie  clinicăși/sau consiliere  psihologică/psihoterapiede  diverse  tipuri),  în cabinet persoanapractică forme neștiințifice de psihologie și/sau uneori chiar abordări nepsihologice. Acest lucru trebuie controlat și sancționat sistematic de CPR, prin Comisia  de  Etică  și  Deontologie.

 Înțelegând  complexitatea  și  dificultatea  acestui demers, APRîși arată disponibilitatea de a se implica în parteneriat cu CPR în astfel de demersuri  de  monitorizare  și  control,  inclusiv  de  elaborare  a  unor  proceduri  de acreditare a unor noi specializări, după bunele practici internaționale în domeniu.-Utilizarea mascată și neautorizată a unor competențe, metode și tehnici specifice psihologiei: Autoritățile statuluiauaprobat recent o serie de ocupații, în care, fără pregătirea necesară, se practică mascat profesia de psiholog sau competențe ale acesteia (de exemplu,ocupația mai nouă de „consilier de cuplu” vs. specializările psihologice de „consiliere/psihoterapie de cuplu”).

Acest lucru se realizează uneori în cadre extrem de laxe (de exemplupersoană fizică autorizată,pregătire sumară etc.), unde nu există un  control  profesional.  Guvernul  Românieiși Parlamentul ar trebuie să reanalizeze urgent aceste ocupații, iar APR își arată disponibilitatea de a colabora constructiv în acest demers, după bunele practici internaționale în domeniu.-Includerea în Codul Ocupațiilor din România a unor ocupațiiantiștiințifice.Statul a aprobat o serie de ocupații care în toată lumea civilizată fac parte din zone antiștiințifice (de exemplu,astrologiesau numerologie), prin care se introduc apoi mascat o serie de „terapii”. Și aici „terapiile” se realizează uneori în cadre extrem de laxe (de exemplu, persoană fizică autorizată), unde nu există un control profesional. Guvernul Românieiși Parlamentul ar trebui să reanalizeze urgent și aceste ocupații, iarAPR își arată

Asociația Psihologilor din RomâniaBucurești, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, Corp A, et. 5, sala 507B2disponibilitatea  de  a  colabora  constructiv  în  acest  demers,  după  bunele  practici internaționale în domeniu. Astfel de demersuri neștiințifice nu reprezintă doar înșelăciune șiopracticănelegală a unei profesii, dar pun în situație de riscindivizii/populația. Oameni disperați sub aspectul stării de sănătate sau interesați în optimizarea/dezvoltarea personală accesează abordări neștiințifice, deoarece acesteapar a figrevate de Stat, de vreme ce ocupațiile au fost înființate în mod formal. Acest  fenomen  atrage  consecințe  grave pentru   persoanele   implicate:   de   lapierderea oportunității de a beneficia de o intervenție eficientă (de exemplu,de  a  accesa  tratamentul adecvat),  la  timp  pierdutsau la bani pierduți.

Dincolo de faptul că cele mai multe astfel de „terapii” sunt neeficienteacestea  pot  fichiar periculoase pentru sănătate,putând  agrava condițiile pentru care persoanele au apelat la aceste servicii. Mai mult, cercetarea în psihologie a demonstrat că eventualele efecte pozitive,rare, se datorează unor efecte placebo tranzitorii, efecte insuficientepentru  a  considera  că  respectivele  intervenții  constituie  un  tratamentpsihologic adecvat.

RECOMANDĂRI PENTRU ALEGEREA INFORMATĂ A INTERVENȚIILOR

Înainte de a apela la serviciile unor specialiști în psihoterapie, recomandăm potențialilor beneficiari să se ghideze după următoarele întrebări: -Ce calificări și experiență are psihoterapeutul? Cel care practică „psihoterapie” (sau o „terapie psihologică”), trebuie să aibă e o specializare de  acest  tip recunoscută de Colegiul Psihologilor din România.-Serviciile oferite trebuie să se înscrie în specializarea pentru care a fost atestat. Suplimentar: -Este  indicat  ca  specializarea  sau  intervenția  să  fie  inclusă  și  în  ghiduri  clinice internaționale (de exemplu,în  ghidurile  NICE,  în  lista  procedurilor  de  tratament  ale Diviziilor 12, 29, 53 ale Asociației Psihologilor Americani, în Cochrane  Reviews, în manuale de referință în domeniuetc.).-Pentru  seriozitatea  demersului  trebuie  urmărit: 

Care  sunt  obiectivele  intervenției? Recomandă psihoterapeutul/psihologul un cadru de timp specific sau un număr de ședințe?

Cum va fi evaluat progresul și ce se întâmplă dacă beneficiarul (sau terapeutul) realizează că nu are loc un progres sau o ameliorare a simptomatologiei pentru care s-a apelat la intervenție?”, se transmite într-un comunicat oficial.

… Bine de luat în seamă!

***AsociațiaPsihologilor din România (APR; http://www.apsi.ro) este cea mai veche și cea mai complexă organizație profesională a psihologilor din România, având rolul de a stimula psihologia ca științășide a asigura legătura bidirecționalăcu practica psihologică, în scopul evoluției științei psihologice și profesiei de psiholog (cu toate specializările sale). Fondată în 1964, APR reprezintă psihologia românească în International Union of Psychological Sciencedin 1966.