Directorul Directiei Generale Urgente Medicale din cadrul DSU, la un eveniment de top la Geneva

În perioada 13-14 iunie a.c., directorul Direcției Generale Urgențe Medicale, dl. dr. Călin Alexandru a participat la Geneva, Elveția, la o conferință numită „Dezvoltarea colaborării civil-militare pentru consolidarea pregătirii în situații de urgență medicală – Întâlnire de consultare – Compendiu de practică” (“Advancing Civilian-Military Collaboration to Strengthen Health Emergency Preparedness Consultation Meeting – Compendium of Practice”).

Cu această ocazie, reprezentantul DSU a prezentat experiența acumulată în contextul pandemiei de COVID-19, prin colaborare civil-militară multi-instituțională, precum şi modalitatea de inter-relaționare cu structuri militare pe timpul misiunilor cotidiene. Având în vedere intenția reprezentanților OMS de a organiza întâlniri pentru discutatea acestor problematici cu parlamentele naționale, dr. Călin Alexandru a menționat că va fi prezentată această intențe către comisiile de sănătate din cele două camere ale Parlamentului României, în vederea inițierii unei astfel de întâlniri.

Subiectele abordate pe agenda conferinței au vizat discuții multiple. În prima zi, JHCHS (Joint Health Crisis Coordination Centre) și colegii de la CH (Civilian Health) au prezentat rezultatele cuprinse în raportul compendiu privind colaborarea civil-militară în domeniul sănătății.

Aceste rezultate au evidențiat lecțiile învățate în ceea ce privește capacitățile, comunicarea, infrastructura instituțională, legislația și finanțarea. De asemenea, discuțiile s-au concentrat pe exemple și experiențe ale participanților legate de aceste teme cheie și de considerațiile la nivel înalt, oferind exemple concrete din diferite țări și facilitând schimbul de cunoștințe și experiențe între țări.

Trebuie știut că obiectivul principal al conferinței a fost îmbunătățirea colaborării civile-militare și pregătirea pentru securitatea în domeniul sănătății. Au fost abordate acțiuni prioritare în ceea ce privește pregătirea multilaterală și coordonarea pregătirii în situații de urgență, precum și dezvoltarea unui cadru național de colaborare civil-militară pentru consolidarea pregătirii în fața situațiilor medicale de urgență. De asemenea, s-a discutat despre legăturile dintre acest cadru de colaborare civil-militară și cadrul de monitorizare și evaluare a RSI (Regulamentul Sanitar Internațional).

Totodată, în cadrul conferinței s-a analizat modalitatea de instituționalizare a unei colaborări civil-militare durabile pentru securitatea în sănătate și s-a propus o abordare comună pentru a fi mai bine pregătiți în viitor.