FARA CARANTINA!  Ce s-a hotarat la nivelul Guvernului, dupa doi ani „in umbra” acestei masuri restrictive, in context pandemic

 Românii scapă de „umbra” mult-disputatei CARANTINE, care, însă… de-a lungul celor doi ani de încrâncenată pandemie a pus oarece frâne unor situații posbil mult, mult mai complicate!

HOTĂRÂREA nr. 16 din 08.03.2022 pentru abrogarea Hotărârii Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor.

 Având în vedere deciziile adoptate în cadrul ședinței organizate în data de 04.03.2022 la nivelul Președinției României referitoare la încetarea stării de alertă pe teritoriul României și ridicarea tuturor restricțiilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19,

Pentru punerea în aplicare a deciziilor adoptate și luând în considerarea regimul de publicitate al Hotărârii Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, stabilit de art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care instituie obligația abrogării exprese a dispozițiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate, în temeiul prevederilor 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 – Hotărârea Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022, se abrogă.

Art.2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.