Nu e absolut normal ASA? La scolile postliceale sanitare, numai cu diploma de BAC

… Și la urma urelor… nu e normal așa?!?!

Cei care care au absolvit liceul și doresc să devină asistenți medicali se vor putea înscrie la cursurile unei școli postliceale sanitare numai dacă au promovat examenul de Bacalaureat. Asta prevede un proiect legislativ înregistrat recent la Camera Deputaților.

 În prezent, diploma de Bacalaureat nu este necesară pentru ca un absolvent de liceu să se poată înscrie la cursurile unei școli postliceale sanitare. 

Trebuie știut că propunerea legislativă pentru modificarea art. 44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 a fost înregistrată marți, 15 februarie, la Camera Deputaților.

Proiectul a fost inițiat de mai mulți parlamentari.. Inițiatorii consideră că promovarea examenului de Bacalaureat este un filtru esențial pentru selecția calității resursei medicale din domeniul sanitar.

Cei care au conceput proiectul propun ca în cazul școlilor postliceale cu profil sanitar să se poată înscrie doar cei cu diplomă de Bac. În continuare, la școlile postliceale cu alt profil decât cel sanitar, cei interesați se vor putea înscrie fără diploma examenului maturității.

„Au dreptul să se înscrie în învățământul postliceal (…) absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Prin excepție, au dreptul să se înscrie la școlile sanitare postliceale doar absolvenții de liceu care au diplomă de bacalaureat”, prevede proiectul.

Conform expunerii de motive a inițiatorilor, medicina reprezintă un domeniu care se reînnoiește în permanență, apar noi modalități de investigare și tratament și tocmai de aceea asistentul medical trebuie să aibă capacitatea de a învăța și de a deprinde competențe rapid și constant.

„Asistentul medical este placa turnantă a echipei medicale care îngrijește pacientul. Este adesea primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate și de cele mai multe ori persoana care relaționează cel mai mult cu acesta pe perioada petrecută în unitățile sanitare. Dincolo însă de abilități de comunicare umană empatică, de înțelegerea contextului vulnerabil al unei persoane umane în condiții de boală, asistentul medical trebuie să aibă cunoștințele medicale solide, consolidate sau înnoite permanent. Să fie capabil să înțeleagă și să preia indicațiile medicului, să fie conectat perfect la toate etapele actului medical, să fie capabil de a absorbi cunoștințe și competențe noi”, se mai precizează în expunerea de motive.

În prezent, în învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației.

Învățământul postliceal se realizează prin școala postliceală și școala de maiștri. Atât școala postliceală, cât și școala de maiștri reprezintă rute specializate de pregătire, cu o durată de 1-3 ani, în funcție de complexitatea calificării.

Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă. Astfel, absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior medical la programele de licență „Asistent medical generalist”.

In fond, profesia de asistent medical trebuie asumată ca o profesie nobilă, care solicită pregătire și profesionalism, cunoștințe temeinice și maximă responsabilitate.

sursa foto: ziare.com