S-a înființat Comitetul Național de coordonare a activitățiilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2

La propunerea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat Memorandumul privind înființarea Comitetului Național de coordonare a activitățiilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea Prim-ministrului.

Conducerea Comitetului este asigurată de un președinte desemnat prin decizie a Prim-ministrului, acesta fiind medicul Valeriu Gheorghita, de la Spitalul Militar Central, iar activitățile desfășurate vor fi organizate pe 3 domenii prioritare:

a)    Comunicare

b)    Logistică

c)    Activitate medicală – vaccinarea propriu-zisă și monitorizarea reacțiilor  adverse postvaccinale (RAPI)

Rolul Comitetului este de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2, pe următoarele tipuri de responsabilitate :–        Informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și populația generală–        Organizarea centrelor de vaccinare si coordonarea derularii activitatii acestora–        Asigurarea procesului logistic necesar desfasurarii activitatilor aferente procesului de vaccinare–        Identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare–        Elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.Activitățile din cadrul Comitetului vor fi desfășurate de reprezentanți ai institutiilor implicate din cadrul Ministerul Sănătății și a  instituțiilor din subordinea, în coordonarea și sub autoritatea MS, cu rol în sănătatea publică (INSP, ANMDMR), Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administrației, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, precum și reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România și organizațiilor profesionale de profil.La lucrările Comitetului participă și consilierul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al Prim-ministrului cu atribuții în domeniul sănătății și consilierulul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al Prim-ministrului, purtătorul de cuvânt al Guvernului.